Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020
Contratación xestores de internacionalización: (IG166)

Como apoio ao proceso de internacionalización da empresa Councilbox Technology S.L. , ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través do Igape para a contratación dun xestor, ao abeiro da convocatoria de axudas do Igape para a contratación de xestores de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE de Galicia 2014-2020 e incluídas no obxectivo temático 08 de conseguir formación e un emprego de calidade.

Galicia Exporta Empresas (IG230)

Esta empresa participa en un proyecto de internacionalización, operación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Como apoyo al proceso de internacionalización, Councilbox Technology S.L. tiene ayuda concedida por la Xunta de Galicia a través del Igape cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder de Galicia 2014-2020, OT3 Conseguir un tejido empresarial más competitivo. Una manera de hacer Europa.

El objetivo principal de estas ayudas es incentivar y estimular el comercio exterior gallego y la internacionalización de las pymes gallegas. El resultado que se pretende es aumentar la base de empresas exportadoras y consolidar la presencia de empresas gallegas en los mercados internacionales.


Fondo Social Europeo, O FSE inviste no teu futuro.

Estas axudas teñen como obxectivo facilitar a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización e a incorporación ou reinserción ao mercado laboral, ao mesmo tempo que se apoian as pemes galegas no seu proceso de internacionalización. O resultado que se pretende é que os profesionais sigan contratados tras a súa participación no programa, na mesma empresa ou noutras, grazas á experiencia práctica recibida.